Właścicielem sklepu jest:

Lary-Bar

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Spółdzielnia Socjalna Lary-Bar, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Spółdzielnia Socjalna Lary-Bar

ul. Mściwoja II 28A

83-300 Kartuzy

NIP: 5892019743

REGON: 362843502


§ 1

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU LARYBAR.PL

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Larybar.pl. Każdy Użytkownik sklepu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz fakt ten potwierdzić podczas rejestracji.

 2. Możliwość zakupu towaru wystawianego na sprzedaż w sklepie Larybar.pl posiadają zarejestrowani Użytkownicy sklepu oraz w wyjątkowych sytuacjach użytkownicy niezarejestrowani. Zamówienie przez Użytkownika niezarejestrowanego odbywa się na zasadach określonych w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu poprzez podanie niezbędnych danych. Zakończenie rejestracji następuje poprzez potwierdzenie rejestracji przez sklep w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika podany w formularzu.

 4. Każdy Użytkownik obowiązany jest wypełnić formularz zgodnie z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych skutkować będzie zablokowaniem konta. Użytkownik ma możliwość weryfikacji swoich danych w każdym czasie gdy dojdzie do ich zmiany.

§ 2

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika (dalej zwanym również Kupującym) zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym Larybar.pl i potwierdzenie przez sklep Larybar.pl dotyczące dostępności danego towaru. Potwierdzenie dokonywane jest poprzez wiadomość e-mail wysyłaną przez sklep Larybar.pl na adres mailowy Użytkownika.

 2. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się lub jako niezarejestrowany Użytkownik.

  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.

  2. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów płatności (Wplata na konto, Płatność przy odbiorze, Płatności internetowe: Karta płatnicza lub przelew, Przelewy24)

  3. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

  4. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

  5. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu.

  6. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty ceny.

  7. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie lub wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.

 3. Zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym Larybar.pl można składać również za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Zamówienia przyjmowane są pod adresem e-mail oraz numerem telefonu, podanymi w § 7 niniejszego regulaminu.

 4. Zamówienie składane poprzez wiadomość e-mail powinno zawierać dokładne wskazanie zamawianego towaru oraz jego ilość. W odpowiedzi zwrotnej sklep Larybar.pl powiadomi o dostępności towaru oraz prześle Kupującego informację o łącznej cenie, jaką powinien uiścić Kupujący. W wiadomości e-mail, Kupujący uzyska również instruktarz dokonania zapłaty.

 5. Po telefonicznym złożeniu zamówienia sklep Larybar.pl prześle na podany przez Kupującego adres e-mail wszystkie istotne warunki złożonego zamówienia wraz z instruktarzem dokonania zapłaty. Zamówienie będzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, że wyraża zgodę na warunki umowy sprzedaży.

 6. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby stany informacje o dostępności towaru były aktualne tj. zgodne ze stanem faktycznym stanów magazynowych. Sklep Larybar.pl zastrzega możliwość, że ze względu na różnorodny charakter prowadzonej dystrybucji, może wyjątkowo zaistnieć sytuacja, że dostępność widocznych stanów na stronie sklepu internetowego Larybar.pl nie jest zbieżna ze stanem faktycznym. W takim przypadku zamawiający otrzyma o tym wiadomość i będzie mógł zmodyfikować zamówienie zmieniając towar lub czas wysłania danego towaru.

 7. Kolory widoczne na zdjęciach produktu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu. Zdjęcia są wyłącznie poglądowe. Dlatego też w razie wątpliwości związanych z kolorystyką należy zadać pytanie mailem obsłudze sklepu. Na różnicę między kolorem widocznym na zdjęciu a rzeczywistym wpływa zazwyczaj indywidualne parametry i ustawienia monitora komputera osoby przeglądającej.

 8. Zamówienia można realizować od pon-pt w godzinach od 8.00 do 16.30. Sobota od 9.00-16.30 Niedziela od 10.00-17.30

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU

 1. Ceny towarów podane są w złotówkach, uwzględniają one podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które zostaną Kupującemu wskazane na etapie składania zamówienia, przed przystąpieniem do dokonania zapłaty, a w wyjątkowych sytuacjach (np. przy zamówieniu dużej ilości towaru, który będzie dostarczany bezpośrednio przez sklep Larybar.pl) koszt dostawy zostanie Kupującemu wskazany w wiadomości e-mail wysłanej przez sklep Larybar.pl przed przystąpieniem do dostawy. Kupujący ma możliwość sprawdzenia cen dostawy po wejściu w zakładkę „Zamówienie i dostawa”, na stronie internetowej sklepu Larybar.pl

 2. Sposób płatności zostaje wybrany przez Kupującego spośród oferowanych przez sklep Larybar.pl systemów płatności, podczas składania zamówienia.

 3. Płatności za zakupy można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

  1. za pobraniem, czyli gotówką, kartą lub blikiem – ten sposób zapłaty możliwy jest w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy Lary bar lub przy osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie właściciela sklepu. Można dokonać płatności za pobraniem z użyciem terminalu po wcześniejszym uwzględnieniu tego w składanym zamówieniu na stronie sklepu Larybar.pl

  2. przelewem bankowym – na wskazany w procesie realizacji zamówienia numer rachunku bankowego; numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty podany jest również w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu Larybar.pl oraz zostanie wskazany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia;

  3. ePrzelewem – ePrzelewy obsługiwane są przez firmę Przelewy24 i realizowane są w ten sposób, że Kupujący po wybraniu tej formy płatności zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku; po zalogowaniu się w serwisie bankowym Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy; po zaakceptowaniu przelewu Kupujący powraca do strony internetowe sklepu Larybar.pl skorzystanie z opcji zapłaty w drodze ePrzelewu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Kupującego;

  4. Przelewy24 – warunki skorzystania z tej formy płatności dostępne są pod adresem www.przelewy24.pl

 4. Sklep Larybar.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 3, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

 5. Do każdego zamówionego towaru dołączana jest faktura VAT lub paragon.

 6. Koszty dostawy towaru oraz ewentualne koszty związane z płatnością (np. koszty realizacji przelewu przez bank Kupującego) ponosi Kupujący. Cennik i warunki dostawy znajdują się w dziale „Zamówienia i dostawa” dostępnym na stronie internetowej sklepu Larybar.pl.

 7. Zakupiony towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Polski do 30 km od siedziby sprzedającego tj. ul. Mściwoja II 28A 83-300 Kartuzy w następujący sposób:

  1. odbiór osobisty przez Kupującego – Kupujący może osobiście odebrać zamówienie w wcześniej wskazanej siedzibie sklepu Larybar.pl., tj. pod adresem: ul. Mściwoja II 28A,83-300 Kartuzy oraz osiedle Wybickiego 36 (Pływalnia NECZK)

  2. dostawa bezpośrednio przez sklep Larybar.pl – dostawa taka realizowana jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

 8. Zamówienie, po potwierdzeniu dostępności i określeniu płatności jest gotowy do wydania kierowcom. Czas produkcji wynosi około 1 godziny. Po tym czasie następuje rozpoczęcie dostawy. Czas dostawy uzależniony od miejsca pod które ma być dostarczone Osobisty odbiór zamówienia może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 17:00.

 9. Możliwe jest indywidulane ustalenie innych terminów dostaw ( terminy, godziny) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w godzinach pracy.

§ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ze względów sanitarnych, higienicznych, jak również z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia prawo odstąpienia nie przysługuje w zakresie produktów spożywczych oferowanych w Sklepie - w myśl § 4 ust. 2 lit. b) i c) Regulaminu.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep Larybar.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 7 regulaminu) i zwrócić osobiście wadliwy produkt.

 4. Sklep Larybar.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu. Zwrot płatności nastąpi w terminie do 3 dni roboczych. Płatność pomniejszona zostanie o koszty dostawy produktu.

 5. Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia zobowiązany jest do zwrotu kupionych produktów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż dzień dostawy zakupionego produktu oraz dzień w którym poinformował sklep Larybar.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący okaże produkt w dniu w którym zakupił produkt.

 6. Sprzedający nie ponosi kosztów dostawy za zwrot produktu.

§ 5

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Spółdzielnia Socjalna Lary-Bar z siedzibą przy ul. Mściwoja II 28A 83-300 Kartuzy.

 2. Użytkownik w procesie rejestracji, jak również Użytkownik niezarejestrowany w procesie złożenia zamówienia podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 3. Właściciel sklepu Larybar.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego za pośrednictwem sklepu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Właściciel sklepu udostępnia dane osobowe Użytkownika operatorom płatności wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.

 4. Właściciel sklepu Larybar.pl za odrębną i dobrowolną zgodą Użytkownika przetwarza dane osobowe Użytkownika również w celach marketingowych (wysyłka newslettera).

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, lub nieprawdziwe.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia danych osobowych, bądź sprzeciwienia się ich przetwarzania wyłącznie gdy używane są one w celach statystycznych, bądź marketingowych, albo gdy nie były one używane do dokonania zakupu. Zgodnie z prawem, dane związane z dokonanym zakupem nie mogą podlegać usunięciu na żądanie Użytkownika.

 7. Użytkownik zapisując się na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z uzyskiwania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 8. W celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, prośby o ich udostępnienie, bądź usunięcie, Użytkownik może skontaktować się z Administracją sklepu Larybar.pl pod adresem e-mail: [email protected]

§ 7

DANE KONTAKTOWE

 1. Adres do korespondencji ze sklepem Larybar.pl we wszelkich sprawach, a zwłaszcza związanych z zamówieniem, dostawą, reklamacją, odstąpieniem od umowy, jest następujący:

  Spółdzielnia Socjalna Lary-Bar

  ul. Mściwoja II 28A

  83-300 Kartuzy

  adres poczty elektronicznej:

  [email protected]

 2. Kupujący obsługiwani są we wszelkich sprawach pod następującymi numerami telefonów:

  tel. +48 725063118

  tel. +48 880880144

 3. W sprawie wycen indywidualnych, cateringów, imprez plenerowych, grilli firmowych, wynajmów namiotów i organizacji innych eventów prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

  tel. +48 725063118

 4. Koszt połączenia na wskazane numery jest zgodny z cennikiem obowiązującym u operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Kupującego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

 2. Niniejszy regulamin może być zmieniony. Informacja o każdej zmianie regulaminu zamieszczana będzie na początku treści regulaminu oraz na stronie głównej sklepu Larybar.pl i publikowana przez okres co najmniej 21 dni kalendarzowych. Każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie regulaminu poprzez wiadomość email w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. Użytkownicy mają ponadto nieustanny dostęp do treści regulaminu na stronie internetowej serwisu Larybar.pl . Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia odmówić akceptacji zmian regulaminu informując o tym sklep Larybar.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] Odmowa akceptacji regulaminu oznacza rezygnację przez Użytkownika z korzystania z serwisu sklepu Larybar.pl

 3. Spory dotyczące reklamacji oraz dochodzenia przez Kupujących roszczeń od Larybar.pl mogą być poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych. Kupujący mają również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż/sądy polubowne.