Żywienie zbiorowe

LARYBAR https://larybar.pl/img/larybar-logo-1631713986.jpg

Spółdzielnia Socjalna Lary Bar oferuje obiady abonamentowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dostarczamy smaczne, zdrowe i zróżnicowane posiłki m. in. dla stołówek szkolnych, jednostek wojskowych, firm, punktów zbiorowego żywienia, zakładów pracy, sklepów i innych.

Menu zmienia się w każdym tygodniu. Sprawdź przykładowy jadłospis ( plik PDF ).

Jadłospis szkolny

Dowiedz się jaki jest koszt żywienia w danym miesiącu i jak dokonać opłaty.

Opłata miesięczna

Regulamin Dostawy i Płatności Obiadów do Stołówki Szkolnej Spółdzielni Socjalnej Lary Bar

I. Abonament i opłaty

 1. Osoby chętne do korzystania z posiłków abonamentowych zapisują się wypełniając formularz zgłoszeniowy, oraz u personelu stołówki szkolnej.

 2. Okres abonamentowy to minimum dwa dni tygodnia, powtarzające się w każdym kolejnym tygodniu danego miesiąca.

 3. Odpłatność za posiłki abonamentowe uiszczana jest z góry za dany miesiąc przelewem na numer konta:

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata.

 4. Płatności należy dokonywać do OSTATNIEGO dnia każdego poprzedniego miesiąca.

 5. Posiłki poza abonamentem (kupowane jednorazowo) należy zamówić do godziny 10.00 dnia poprzedniego.

 6. Wszystkie bieżące informacje (koszt abonamentu danego miesiąca, jadłospis na dany tydzień zajęć szkolnych) dostępne są na stołówce szkolnej lub na stronie internetowej. Podawana jest kwota opłaty dla każdego ucznia za dany miesiąc, w razie zgłaszanych wcześniej odpisów opłaty różnią się.

 7. Spółdzielnia Socjalna Lary Bar przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłat w terminie.

 8. Zgłoszenie deklaracji abonamentowej zobowiązuje strony do:

  • Spółdzielnia Socjalna Lary Bar- ugotowanie i dowiezienie posiłku

  • stołówka – wydanie posiłku

  • klient – uiszczenie z góry miesięcznej opłaty uzależnionej od ilości dni, w których będzie korzystać z posiłków

II. Rezygnacja z abonamentu, zwroty opłat za posiłki

 1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole do godz. 10.00 w formie: poprzez SMS na numer 884 213 615

 2. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. W szczególnych przypadkach gdy uczeń lub rodzic, dokonujący wpłaty na początku miesiąca, zgłasza nieobecność w ściśle określonych dniach tygodnia, płaci opłatę pomniejszoną o dane dni.

 3. Za nieobecność dziecka na posiłku abonamentowym niezgłoszoną lub zgłoszoną po terminie nie przysługuje zwrot opłaty.

 4. Czas nieobecności dziecka z powodu “zielonej szkoły”, wycieczek, wyjścia do kina, itp. musi być zgłoszony przez rodzica.

 5. Całkowita rezygnacja z posiłków musi być zgłoszona. Spółdzielnia Socjalna Lary Bar musi wykreślić daną osobę z listy oraz w razie potrzeby wzajemnie rozliczyć się.

Wydawanie posiłków

 1. Posiłki obiadowe wydawane są w stołówce szkolnej.

 2. Aktualny jadłospis na dany tydzień dostępny jest zawsze na stronie internetowej oraz jest wywieszony w stołówce szkolnej.

 3. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące przygotowywanych i serwowanych posiłków prosimy zgłaszać pod nr telefonu 884 213 615 lub osobiście w stołówce szkolnej.